impresszum

Puskin utca
művészeti folyóirat

Szerkesztőség:
Deres Kornélia, Krusovszky Dénes, Szabó Marcell, Urfi Péter
puskinutca@yahoo.com

Szerkesztőbizottság:
Gelencsér Gábor, Gintli Tibor, Kulcsár Szabó Ernő,
Margócsy István, Radnóti Sándor, Szkárosi Endre

Tördelőszerkesztő:
Szondi Bence

Felelős kiadó:
Napkút Kiadó Kft.

Kiadó:
Nemes László, a HÖK elnöke

A lapot támogatja
az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata

A szerkesztők

Reklámok